De ruim 350 medewerkers van het nieuw opgerichte Service Centrum Drechtsteden moesten worden gehuisvest in een voormalig Enecogebouw. Het Ingenieursbureau Drechtsteden ontwierp de gevelaanpassing, patio en entreepartij. Voor het interieur werd ons bureau ingeschakeld.

Bijzonder was dat de groep gebruikers nog niet bestond en dat er een zeer korte bouwtijd was. Onder de al aanwezige computer vloeren werd door ons allereerst een grid met data en stroom voorzieningen bedacht: maximale flexibiliteit voor de toekomst.

Er is bij dit flexplekken kantoor goed nagedacht over routing en zonering. Rond de nieuw gemaakte patio is de hoofd verkeersruimte gelegd, waarlangs zich bijvoorbeeld de pantry's bevinden. Ook zijn hier zitjes voor informeel overleg gemaakt.

Vrijstaande glazen blokken met daarin concentratiewerkplekken vormen
een buffer tussen deze drukke verkeerszone en een rustig werkgebied erachter. Daar bevinden zich de werkplekken die steeds per 2 of 4 geclusterd zijn.

In deze gevelzone ligt het plafond hoger en wordt er uitsluitend indirekte verlichting toegepast, vanuit speciaal ontworpen energieschotjes tussen de bureauparen in. Om in een dergelijke open omgeving goed te kunnen werken is er zeer veel aandacht besteed aan de akoestiek.