Ons bureau was al eens eerder betrokken geweest bij een grote verbouwing van het Stadsdeelkantoor Zeeburg in Amsterdam. Toen werden vooral de entreepartij en de publiekshal onder handen genomen.

Deze keer werd ons gevraagd het volledige interieur te hervormen. Door het verdwijnen van de Sociale Dienst op de begane grond ontstond er ruimte voor een grotere publiekshal en verder wilde de organisatie moderner gaan werken. Wij hebben een nieuwe, eigentijdse werkomgeving gemaakt om deze nieuwe werkwijze goed te faciliteren.

Een belangrijke ingreep was het introduceren van vides en trappen, die drie kantoorverdiepingen met elkaar verbinden en zorgen voor een betere vertikale communicatie tussen de diverse afdelingen.

Bij ons waren de uitgangspunten van meet af aan duidelijk. Bij een dergelijk concept zijn drie factoren van evengroot belang: het omvormen van de organisatie (herinventariseren van de werkprocessen), het optimaal gebruik maken van ICT en tenslotte het maken van een stimulende, op de nieuwe situatie afgestemde werkomgeving.

Voor dit project werd voor de hervorming van de organisatie de hulp ingeroepen van Veldhoen uit Maastricht.